ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ PHEN375 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 

Επειδή δεν συλλέγουμε ή προσδιορίζουμε τη χρήση οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στα Δεδομένα Πελάτη και επειδή δεν καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα, τα μέσα συλλογής αυτών των Προσωπικών Δεδομένων ή τις χρήσεις αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, Δεν ενεργούμε υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (στο εξής "GDPR") και δεν έχει τις συναφείς ευθύνες στο πλαίσιο του GDPR.